Mēness

Šis ir pilnmēness laiks un es to jūtu… Ne jau nu gluži tā, ka naktskreklā pa mājas jumtu jāstaigā vai kopā ar suņiem jāgaudo pret mēnesi, bet tomēr jūtu. Un tāpēc šajā laikā neko sakarīgu paveikt nevar – ieviešas kļūdas, viss ķeras un pinas. Tāpēc labāk neko svarīgu nedarīt (ja ir tāda iespēja), bet pamuļķoties ar lietām, kas sagādā prieku dvēselei, darīt to, kas patīk, kas nomierina, kas ļauj būt radošam… Nu tā kaut kā..

Bet, ja runājam par Mēnesi, šoreiz ar lielo burtu, jo Mēness būs stāsta varonis, tad, piemēram, mana mamma domā, ka Mēness otrajā pusē ir dzīvība un ka vispār Mēness ir mākslīgs veidojums. Es jau viņai teicu, ka ar šo teikumu visa astroloģija aiziet pa burbuli, jo kā gan bez Mēness…

Lai arī latviešu valodas īpatnību dēļ vārds Mēness ir vīriešu dzimtē, klasiskajā astroloģijā tas tomēr iemieso visu sievišķo – emocijas, intuīciju, jutekliskumu, māti, arī veiksmi, zemapziņu, izmaiņas utt. Un es uz Mēnesi raugos tieši no šāda redzes punkta – kā uz nepastāvīgu, intuitīvu, ļoti sievišķīgu un juteklisku būtni.

Bet ko mums par Mēnesi saka latviešu tautas saglabātais mantojums?

Protams, kā debesu spīdeklis, Mēness nu nekādi nevarēja palikt nepamanīts un latviešu zemnieks, savus darbus darīdams, ievēroja mēness ciklu, t.i., jaunā mēnesī veica darbus, kas saistīti ar augšanu, dilstošā mēnesī tādus, kas veicina iznīkšanu. Mēness simbolam ir cieša saistība ar zemkopību.

Tomēr šeit ir viena liela atšķirība no klasiskās astroloģijas skaidrojuma – latviešu tautai Mēness saistās ar vīrišķajām lietām. Kā Saules zīmes bieži ierakstītas meitu apģērbos un pūra darināmajos rīkos, tā Mēness zīme bieži rotā puišu un vīru piederumus.  Mēness ir arī uzskatīts par karavīru sargātāju un ar Mēness zīmēm ir rotāti karavīru apģērbi un rotaslietas.

Visvienkāršākā Mēness zīme ir pusloks, kurš tehnisku iemeslu dēļ bieži tiek parādīts kā vienādmalu 90° leņķis – skujiņas daļa. Mēness zīme var būt ar nolocītiem galiem vai ielauztu vidu. Bieži ir sastopami arī kuplāki Mēness zīmes atvasinājumi, no kuriem populārākā ir zīme, kas ir veidota no divām 90° leņķī savienotām zīmēm. Pa pāriem savienotas zīmes parasti norāda uz simbolisko saistību ar auglības kultu.

Senās rakstu veidošanas tradīcijas liecina, ka simboli, kas saistīti ar debesu sfēru, bijuši goda tērpu rotājumi un rakstu hierarhijā ir ieņēmuši augstāku pakāpi. Par vienu no Mēness zīmes sarežģītākajiem atvasinājumiem uzskata arī Ūsiņa – pavasara auglības dieva simbolu. Latviešu ornamentu vidū sastopams arī t.s. Mēness krusts – ap apli vai četrstūri simetriski izvietotas četras Mēness zīmes. Šai zīmē varētu būt attēlotas četras Mēness fāzes. Mēness krustam piemīt sargātāja spēks.

Avots: šeit.

Un vēl drusku par to, kas tad pilnmēnesī jādara (15.februārī plkst.01:53)

* Pilna mēneša naktī, lai redzētu savu brūti, un otrādi, viņam jāskatās mēnesī un pēc tam jāapguļas ar vienām domām.

* Ja vakarā, kad pilns mēnesis, ieskatās viņā un pēc tam ne ar vienu nerunā, bet tūlīt liekas gulēt, tad redz, kas apprecēs.

* Kad skatās uz pilnu mēnesi, tad jāpaņem tas akmens, kas tai brīdī stāv zem kreisās kājas, un jāpaliek pa nakti pagalvē, tad tanī naktī parādīsies brūtgāns. Bet visu vakaru nedrīkst runāt.

* Ja pilns mēnesis dabū apspīdēt kādu pārīti, tad tie paliek viens otram uzticīgi.

Avots: šeit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *