Krupītis

Krupītis – mazs, neievērojams, pelēks, mitrs dzīvnieciņš, kas vairās no saules, bet kam patīk mitras un ēnainas vietiņas, kur nolīst.  


Latvju zīmju skaidrojumos atslēgas vārdi: spēks, stiprums, gudrība, zintniecība, zemapziņa, intuīcija, atdzimšana, aizsaule, veļi, pazemes dzīve, nauda.

Velkot paralēles ar klasisko astroloģiju, pēc apraksta sliecos domāt, ka krupītis savā ziņā atbilst Mēness aprakstam. Ne velti krupīša zīme sastāv no divām Mēness zīmēm. 

Spēks, stiprums, gudrība, zintniecība – ar aizsauli saistīta zīme.Pēc latviešu tautas mitoloģiskā uzskata cilvēks ir Dieva radījums, kam ir augums, dvēsele un velis. Mirušā cilvēka dvēsele aiziet atpakaļ pie Dieva, bet augums un velis nonāk Veļu mātes gādībā. Latviešu uztverē velis turpina dzīvi Veļu mātes valstībā jeb Viņā saulē, Aizsaulē pēc tam, kad mirušais augums nodots Zemes mātei. Veļi nedzīvo bezdarbībā: tie gana govis, zirgus, arī plucina sniegu, strādāšana norit līdzīgi ļaužu sētas darbiem. Dzīvo saites ar mirušajiem nekad nepārtrūkst, jo reizi gadā veļi tiek aicināti uz mielastu ļaužu sētā.

Ar lielu cieņu starp Miķeliem (29.septembris, kad jābūt paveiktiem visiem lauka darbiem) un Mārtiņiem (10.novembris, ziemas sākums, kad sākams ķekatnieku jautrais gājums pretim Ziemas svētkiem), laika skaitīšanā iezīmēts Veļu laiks.

Dzīvo pasaulē par sakaru uzturētājiem starp Pasauli un Aizsauli uzskatīti zalkši un krupīši – dzīvnieki, kuru dabiskā uzturēšanās vide saistās ar krēslainām, valga mitruma pilnām vietām.

Veļu mātes zīme – Krupītis – tikusi izmantota kā forma no koka darinātajām kapu zīmēm.
Avots: šeit 

Noslēpumaina un majestātiska zīme. No vienas puses – savā radošajā ievirzē – tā ir auglīga savienošanās, dzīvības zīme, tās atdzimšana. No otras puses tā ir saistīta ar zemapziņu un intuīciju. 

Avots: šeit 


Krupītis un varde latviešu teiksmās, tautas dziesmās un pasakās parasti saistīti ar pazemes dzīvi. Tie ir Zemes mātes un Veļu mātes sūtni, gudras radības, kas cilvēkiem šai saulē ļauj izzināt to pasauli, kur mēs aizejam pēc nāves. Tālab daži ļaudis vēlējušies šīm radībām dot savu zīmi un par tādu izvēlējās divu mēness zīmju savienojumu.

Avots: šeit 

 

 

Krupītis, varde jau izsenis pasakās simbolizē naudu.
Avots: šeit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *